Conservation of nest zone protected birds in the selected Natura 2000 sites in Lubelszczyzna region

W dniu 27 czerwca 2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C3, będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

  „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego -2017”

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ

...


More >>

Added: 27 June 2017 by: tbajdak

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 25-lecia Programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej. Z tej okazji, rozsiani po całej europie beneficjenci Programu promują swoje działania wśród lokalnej społeczności zarówno poprzez bezpośrednie spotkania jak i przy wykorzystaniu mediów. Również lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie przyłączyło się do jubileuszowych obchodów. Doskonałą okazją do spotkania z mieszkańcami były Dni Janowa Lubelskiego i organizowany przy ich okazji kolejny etap amatorskiego maratonu rowerowego  Cisowianka Mazovia MTB Marathon. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż Lasy Janowskie są obszarem w którym skupia się duża część działań realizowanych w ramach naszych projektów. Na zorganizowanym wspólnie stoisku czekały materiały promocyjne oraz osoby realizujące projekt, gotowe do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące walor&oa ...


More >>

Added: 20 June 2017 by: tbajdak

On 27 April 2017 educational workshops for children and adolescents were held in the Group of Local Authority Schools in Tereszpol-Kukiełki, scheduled within the framework of the E2 task implementation. We planned to carry out 150 activities and familiarize at least 3000 people with the issues covered by the project. 

Find more here

...


More >>

Added: 19 May 2017 by: tbajdak
Videos of land
Home | Contact | News | Species | Monitoring | Protection | Promotion | About project | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
User name Password