Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Przygotowaliśmy plakaty promocyjne

W ramach projektu chcemy przybliżać mieszkańcom terenów nim objętych, sylwetki gatunków ptaków chronionych.
W związku z tym, w ramach działań promocyjnych przygotowaliśmy 5 rodzajów plakatów, prezentujących naszych "podopiecznych" w ich naturalnych środowiskach. Plakaty z wizerunkiem orlika krzykliwego, włochatki, gadożera, bociana czarnego i bielika będą rozpowszechniane w szkołach, 
w których prowadzimy edukację oraz na spotkaniach z rolnikami i myśliwymi, którym w najbliższym czasie będziemy prezentować nasze działania. Więcej szczegółów oraz pdf'y z plakatami znajdują się w zakładce PROMOCJA

...


Zobacz więcej >>

Dodano: 30 października 2016 przez: tbajdak

"Gniazda z polotem" czyli o strefowcach w TV

„Dla dużych, rzadkich ptaków gniazdujących w lasach - choćby orlików czy puchacza, nic nie jest tak ważne, jak odpowiednia, dyskretna kryjówka. Czyli – korona starego drzewa, rosnącego w głuchym, najlepiej do tego podmokłym ostępie leśnym. I to korona mocna, mogąca być pewnym fundamentem dla dużego, ułożonego ze sporych gałęzi gniazda. Nie tak łatwo dziś w zagospodarowanych lasach o takie ustronne miejsca i drzewa o odpowiednich koronach. To jedna z okoliczności sprawiających, że ci okazali przedstawiciele świata ptaków stają się rzadkością. Badacze i sympatycy ptaków z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego pomagają skrzydlatym lokatorom ostępów, instalując specjalne platformy, stanowiące bezpieczne podwaliny dla gniazd. Pilnie też obserwują, korzystając ze współczesnej techniki, co się w tych gniazdach dzieje. Czasem wręcz ingerują w życie domowe ptaków, przesiedlając pisklęta, które nie mają szans pr ...


Zobacz więcej >>

Dodano: 15 października 2016 przez: tbajdak

Wizyta studyjna w Rumunii

W dniach 14-18 września 2016 odbył się pierwszy z trzech planowanych wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13 NAT/PL/000060).

Wyjazd odbył się w ramach zadania F.5 (Tworzenie sieci z innymi projektami).

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w ochronie ptaków drapieżnych, szczególnie orlika krzykliwego. Grupa Milvus (www.milvus.ro), w latach 2010-2013, była partnerem projektu LIFE „Conservation of Aquila pomarina in Romania” (LIFE08 NAT/RO/000501) (www.pomarina.ro). Wiele z zadań realizowanych w tym projekcie były podobne swoim charakterem do działań prowadzonych na Lubelszczyźnie, szczególnie jeśli chodzi monitoring, wykorzystanie nadajników GPS, analiza wybiórczości siedliskowej, ochrona gniazd ...


Zobacz więcej >>

Dodano: 22 września 2016 przez: tbajdak

Filmy z terenu
Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o